Mimosoudní vymáhání pohledávek

Vymáhání pohledávek Inkaso Praktik

Službu Inkaso Praktik využijete, pokud:

 • pohledávky po lhůtě splatnosti řešíte jen občas a nepravidelně,
 • své dlužníky často znáte osobně a fakturujete jim opakovaně, případně jste na nich ekonomicky závislí,
 • máte obavu ze ztráty dobrého jména nebo narušení vztahu se svým zákazníkem,
 • máte omezené znalosti, kvalifikaci a zkušenosti, které jsou nezbytné pro úspěšné vymáhání úhrady nezaplacených faktur,
 • nedůvěřujete inkasním společnostem, a proto je oslovujete příliš pozdě.

Služba není určena pro vymáhání dluhů vzniklých z nepodnikatelské činnosti, tedy dluhů, které vznikly mezi fyzickými osobami!

Jak to funguje?

Průběh spolupráce při vymáhání pohledávek Inkaso Praktik

1.

Posouzení pohledávky

Ověření, zda je pohledávka dobře podložená doklady, zda není dlužník v insolvenci nebo exekuci, zda, popř. kolikrát jsme dlužníka již někdy vymáhali a s jakým výsledkem.

+ Bezplatná služba
2.

Proces vymáhání

Soubor synergicky propojených aktivit, uplatnění psychology vytvořených postupů, práce inkasního inspektora v sídle a provozovně firmy a další aktivity.

+ Násobně vyšší úspěšnost vymáhání v porovnání s vymáháním ze strany věřitele
3.

Úhrady pohledávek

Peníze na účtu klienta vymožené způsobem, který umožňuje další obchodní spolupráci s dlužníkem, pokud má o ní náš klient zájem.

+ Provize z vymožené částky je naší jedinou odměnou
4.

Doporučení dalšího postupu

Soubor informací o dlužníkovi, jeho bonitě, dlužní historii a doporučení dalšího postupu (zda má smysl soudní vymáhání pohledávky).

+ Úspora nákladů spojených s navazujícím vymáháním
5.

Soudní, exekuční vymáhání

Vše v naši režií ve spolupráci s prověřenými advokáty a exekutorskými úřady. Dodatečné vyjednávání s dlužníkem.

+ Volba postupů, které minimalizují náklady klienta na soudní či exekuční řízení
6.

Prevence vzniku pohledávek

Poskytnutí souboru doporučení, jejichž cílem je předcházení vzniku pohledávek v budoucnu a úspěšné vymožení, když pohledávky přece jen vzniknou.

+ Bezplatné know-how optimálních inkasních postupů

Dluží Vám někdo peníze?

Vaši pohledávku po lhůtě splatnosti bezplatně posoudíme

Vznikla Vám pohledávka po lhůtě splatnosti? Máte nedobrou zkušenost, když jste vymáhali neuhrazené závazky zákazníků vlastním přičiněním. Nebo nevíte, jak postupovat?

Víme, že vaši důvěru si musíme zasloužit. Pošlete nám informace, do druhého dne obdržíte bezplatný návrh řešení a doporučení směřující k prevenci vzniku pohledávek po lhůtě splatnosti v budoucnu.

Přínosy spolupráce pro firmy s občasným vznikem pohledávek

 • Vaše dobré jméno je pro nás prioritou. S námi svou pověst neriskujete! Pro firmy, kterým záleží na jejich dobrém jméně, pracujeme léta.
 • Jsme společnost certifikovaná ČNB. To není v oboru samozřejmé.
 • Přinášíme systematické řešení práce s pohledávkami, nemusíte si vytvářet metodou pokusů a omylů systém vlastní.
 • Pomáháme dlužníkům řešit jejich situaci. Snažíme se nalézt takový režim, ve kterém je dlužník schopen splácet.
 • Emoční úleva, kterou získáte, když nebudete muset osobně jednat s lidmi, kterým jste důvěřovali a ve kterých jste se lidsky zklamali.
 • Pocit bezpečí. Nemusíte proces vymáhání znát, nemusíte mu rozumět, prostředky Vám vymůžeme účinněji, než vy sami.
 • Rychlejší vymožení pohledávek, do Vašeho vztahu s dlužníkem vstoupíme jako třetí nezávislý subjekt, který má profesionálně zvládnutý postup vymáhání peněz se systematickým tlakem na co nejrychlejší úhradu celého dluhu.

Nedůvěřujete firmám zabývajícím se vymáháním dluhů mezi podnikateli?

S námi se nespálíte! S čistým štítem působíme na trhu více než 20 let. V oboru B2B inkasa pohledávek jsme jedničkou na trhu!

Ing. Petr Brablík

Obchodní manažer
© 2022 B4B INKASSO. Všechna práva vyhrazena.
Webdesign a kód od jantomasek.cz

Telefonický hovor

Vymáhání provádí školení operátoři s dlouholetou praxí v inkasu pohledávek

Upomínky

Po celou dobu vymáhání je dlužník informován o svém závazku písemně

Osobní návštěvy

Máme vlastní tým inkasních inspektorů, rozmístěných po celé ČR

on-line náhled

Po celou dobu vymáhání máte informace o průběhu k dispozici

Platba

Závazek je možné uhradit najednou nebo ve splátkách