Mimosoudní vymáhání pohledávek

Vymáhání pohledávek Inkaso Systematik

Inkaso Systematik je služba určena pro B2B společnosti, které:

 • pravidelně řeší pohledávky po lhůtě splatnosti,
 • mají vytvořený systém správy pohledávek po lhůtě splatnosti, jehož součástí je specialista, který za vymáhání neuhrazených pohledávek zodpovídá,
 • spravují větší počet finančně méně významných pohledávek ve výši od 1 500 Kč,
 • spravují menší počet finančně významných pohledávek,
 • často využívají služby pojišťoven (pojištění pohledávek)
 • na vymáhání neuhrazených pohledávek využívají služeb advokáta.

Přes 20 let optimalizovaný proces

Průběh spolupráce při vymáhání pohledávek Inkaso Systematik

1.

Posouzení potenciálu spolupráce

Vytipujeme pro vás vybrané aktivity s potenciálem zvýšení účinnosti správy pohledávek.

+ Bezplatná služba
2.

Návrh řešení

Soubor synergicky propojených aktivit, uplatnění psychology vytvořených postupů, osobní návštěvy inkasním inspektorem a další aktivity.

+ Chápeme, že důvěru si musíme zasloužit
3.

Pilotní spolupráce

Potřebujete si ověřit naše pracovní postupy? Na omezeném vzorku neuhrazených faktur realizujeme prvotní spolupráci.

+ Neplatíte nic předem, naši odměnou jsou procenta z vymožené částky
4.

Návrh komplexní spolupráce

Vypracujeme pro vás všechny ekonomicky smysluplné inkasní aktivity a procesy, zároveň definujeme vzájemné požadavky na bezproblémovou spolupráci.

+ Léty vycizelovaná účinnost inkasních postupů
5.

Nastavení procesu

Domluvíme si s vámi způsob výměny informací, exporty dat, popř. propojení IT systémů a zpřístupnění klienského portálu. Nezapomeneme přitom samozřejmě zohlednit vaše individuální požadavky.

+ 24/7 přístup k informacím, rychlá, jednoduchá a časově nenáročná spolupráce
6.

Systematická spolupráce

Převezmeme od vás veškerá potřebná data a zahájíme domluvené inkasní postupy.

+ Trvale vyšší vymožená částka v průměru o 15%, ale stejná časová a finanční náročnost vymáhání jako na straně firemního inkasního specialisty

Konkrétní příklad z praxe

Zvýšení efektivity vymáhání pohledávek u dodavatele pro řemeslníky

Společnost vystavuje velké množství faktur svým B2B zákazníkům. K řešení pohledávek po lhůtě splatnosti využívá vlastní systém pro správu pohledávek. Ve spolupráci s B4B Inkasso se daří vymáhat i ty dluhy, které se v minulosti jevily jako nevymahatelné.

Během prvního roku spolupráce náš klient zlepšil svou roční bilanci inkasa pohledávek po lhůtě splatnosti o cca 700 000 Kč.

V oboru B2B inkasa pohledávek jsme jedničkou na trhu!

Prodiskujte vaše potřeby s naším expertem na B2B inkaso pohledávek. Pozvěte nás do výběrového řízení. Otestujte naše služby na zkušebním vzorku.

Přínosy spolupráce pro B2B společnosti s pravidelným vznikem pohledávek

 • V oboru B2B inkasa pohledávek jsme jedničkou na trhu!
 • Zvýšíme produktivitu a kompetence vašeho inkasního specialisty díky vzájemnému sdílení know-how.
 • Spokojení zákazníci s námi často navazují trvalou spolupráci.
 • Získáte průběžný a trvalý přehled o vymáhání každého závazku díky našemu originálnímu softwarovému řešení, kam budete mít trvalý přístup.
 • Rychlost vymáhání převyšuje v oboru zavedená očekávání!
 • Nulové zatížení vaší administrativy, jakmile uzavřeme a přesně nastavíme spolupráci.

Inkaso pohledávek realizujeme pro mnoho významných nadnárodních i tuzemských firem.

Ing. Petr Brablík

Obchodní manažer
© 2022 B4B INKASSO. Všechna práva vyhrazena.
Webdesign a kód od jantomasek.cz

Telefonický hovor

Vymáhání provádí školení operátoři s dlouholetou praxí v inkasu pohledávek

Upomínky

Po celou dobu vymáhání je dlužník informován o svém závazku písemně

Osobní návštěvy

Máme vlastní tým inkasních inspektorů, rozmístěných po celé ČR

on-line náhled

Po celou dobu vymáhání máte informace o průběhu k dispozici

Platba

Závazek je možné uhradit najednou nebo ve splátkách