Mimosoudní vymáhání pohledávek

Co znamená inkaso pohledávek?

Inkaso pohledávek po lhůtě splatnosti je realizace souboru velmi účinných aktivit s využitím unikátního know-how za účelem získání neuhrazené částky od dlužníka ve prospěch věřitele.

Inkaso pohledávek po lhůtě splatnosti

Kdy využijete mimosoudní inkaso pohledávek?

Mimosoudní inkaso pohledávek nebo také mimosoudní vymáhání pohledávek patří mezi klíčové aktivity naší společnosti. Vyděláváme pouze na provizích z úspěšného mimosoudního vymáhání, ne na právních úkonech spojených se soudy a exekucemi. Proto jsme mimořádně motivováni v procesu uspět a velmi dobře se nám to daří. Soudní a exekuční vymáhání realizujeme pouze pro naše klienty, pro které provádíme také vymáhání mimosoudní.

V rámci mimosoudního vymáhání umíme efektivně vymáhat:

  • Tisícové soubory pohledávek stejně jako pohledávku jedinou.
  • Pohledávky mnohamilionové, ale i částky ve výši stokorun.
  • Pohledávky tuzemské i v dalekém zahraničí.
  • Pro nadnárodní korporátní klienty se striktně definovanými procesy a pravidly, ale i pro živnostníky či malé firmy.

Při spolupráci s námi:

  • Zůstáváte majiteli pohledávky, a to včetně veškerých rozhodovacích práv v rámci procesu vymáhání.
  • Neplatíte žádný zpracovatelský poplatek, naše odměna je pouze provize ze skutečně vymoženého dluhu.
  • Oceníte diskrétnost. Veškeré procesy realizujeme „in house“ (IT, call centrum, tisk korespondence, balení, expedice korespondence apod.).
  • Budete překvapeni rychlostí vyřešení pohledávky ve srovnání s časem, který jste vymáhání dluhu věnovali doposud.
  • Pracujeme k nejrozsáhlejší soukromé databázi B2B dlužníků včetně charakteristik jejich chování, kterou budujeme více než 20 let.

Nabídka inkasních služeb

Vyberte si inkasní produkt, který odpovídá Vaší situaci

Inkaso Publik

Pro poskytovatelé spotřebitelských služeb z oblasti telekomunikací, bankovnictví, pojišťovny, dodavatelé energií, veřejní dopravci atp. Pro společnosti, kterým vznikají pohledávky v počtu desítek a tisíců měsíčně, kdy dlužníkem je často fyzická osoba.

Inkaso Systematik

Pro B2B společnosti, které pravidelně řeší pohledávky po lhůtě splatnosti v počtu jednotek až desítek měsíčně v částkách již od 1500 Kč. V rámci systému správy pohledávek nejednou využívají služeb pojišťoven a spolupráce s advokátem.

Inkaso Praktik

Pro firmy, kterým pohledávky po lhůtě splatnosti vznikají jen občas, často mají omezené zkušenosti s vymáháním úhrady. Svého dlužníka nejednou znají osobně a obávají se zhoršení vztahu s ním. Nedůvěřují inkasním společnostem a často je oslovují příliš pozdě.

Inkaso Global

Pro firmy, kterým vznikají neuhrazené pohledávky po lhůtě splatnosti v zahraničí a to na trzích evropských ale i celosvětových. Pro firmy zahraniční, kterým vznikají pohledávky v České republice. Vše probíhá v souladu s legislativou a specifiky dané země.

Proč je mimosoudní vymáhání doporučeným krokem před vymáháním soudním?

Bezplatně vypracujeme pro klienta zprávu hodnotící solventnost a majetkové poměry klienta. Její součástí je posouzení toho, zda má ekonomicky smysl vynakládat náklady spojené se soudním inkasem, jestliže je mimosoudní vymáhání neúspěšné.

Mimosoudní inkaso Soudní inkaso
Nástroje a aktivity Upomínky, telefonáty, návštěva inkasního inspektora, vyjednávání se znalostí psychologie, předžalobní výzva. Upomínky, popř. telefonát a pak předžalobní výzva.
Psychologický efekt Pohledávku řeší autorita v oboru mimosoudního inkasa pohledávek, účinně, ale přitom s ohledem na dobré dodavatelsko-odběratelské vztahy. Často dochází narušení dobrých vztahů "dodavatel – zákazník".
Motivace Maximální nasazení, protože odměnou je pouze provize z vymožené částky. Motivací právníka bývají příjmy z probíhajícího soudního procesu.
Náklady klienta Pouze provize z vymožené částky. Nulové, jestliže je vymáhání neúspěšné. Významné ve vztahu k riziku, že dlužník nebude schopen dluh tedy i soudní náklady splatit.

Máme know-how a autoritu významné společnosti v oboru Inkasa pohledávek.

Už jen vědomí dlužníka, že dlužnou částku vymáhá B4B Inkasso, často vede“zkušeného“ dlužníka k úhradě závazku, který má vůči našemu klientovi.

Poslední možnost

Soudní inkaso pohledávek

Vždy vyvíjíme maximální úsilí, abychom pohledávku vymohli mimosoudní cestou. V některých případech to však vzhledem k situaci, či přístupu dlužníka není možné. Tehdy jsme připraveni pro vás zajistit vymáhání pohledávek soudní cestou.

Po důkladném prověření stavu případu našimi odborníky dochází k předání pohledávky specializované advokátní kanceláři. Váš případ dobře známe, proto odpadnou informační rozhovory či podrobné seznamování s případem. Sami informujeme spolupracujícího advokáta o přesných okolnostech pohledávky - náš klient tímto ušetří mnoho času.

Se spolupracujícím advokátem dohodneme výhodné podmínky pro právní zastoupení, zpracujeme platební rozkazy a zajistíme pravidelný reporting o stavu soudních řízení.

Existuje několik možností právního vymáhání - vždy vám doporučíme ten pro vás nejvhodnější a nejefektivnější.

Službu neposkytujeme samostatně, ale pouze klientům, kterým poskytujeme služby mimosoudního vymáhání.

Když poslední možnost selže

Exekuční inkaso pohledávek

Exekuční řízení je zahájeno na návrh věřitele – oprávněného - pokud dlužník nesplní dobrovolně pravomocné soudní rozhodnutí nebo jiný exekuční titul.

Jsme stále váš partner, a proto i v této fázi vymáhání pohledávky budete komunikovat s našimi specialisty. Spolupracujeme jak se zkušenými advokáty, tak se zavedenými exekutorskými úřady s celorepublikovou působností. Kontakt s nimi pro vás během celého exekučního řízení nadále zajišťujeme my.

Službu neposkytujeme samostatně, ale pouze klientům, kterým poskytujeme služby mimosoudního vymáhání.

Pilíře úspěšné spolupráce v mimosoudním vymáhání pohledávek

Podrobné informace o pilířích úspěšné spolupráce s našimi klienty rozhodně stojí za prostudování. Naleznete je zde.

Máme za sebou stovky tisíc úspěšně vyřešených případů v rámci mimosoudního vymáhání.

Pracovali jsme pro stovky firem.

Ing. Jan Rozbroj

Obchodní ředitel
© 2022 B4B INKASSO. Všechna práva vyhrazena.
Webdesign a kód od jantomasek.cz

Telefonický hovor

Vymáhání provádí školení operátoři s dlouholetou praxí v inkasu pohledávek

Upomínky

Po celou dobu vymáhání je dlužník informován o svém závazku písemně

Osobní návštěvy

Máme vlastní tým inkasních inspektorů, rozmístěných po celé ČR

on-line náhled

Po celou dobu vymáhání máte informace o průběhu k dispozici

Platba

Závazek je možné uhradit najednou nebo ve splátkách