Dlouhodobý úspěch a dobré vztahy se zákazníky

Přínosy spolupráce s námi

V segmentu B2B vymáhání pohledávek představujeme tradiční jedničku na trhu.

Dlouhodobý úspěch a dobré vztahy se zákazníky

Přínosy spolupráce s námi

V segmentu B2B vymáhání pohledávek představujeme tradiční jedničku na trhu.

Jsme na trhu více než dvacet let

Pilíře úspěšné spolupráce s našimi zákazníky při mimosoudním vymáhání pohledávek

Patříme mezi nejvýznamnější firmy v oblasti mimosoudního vymáhání pohledávek vzniklých z podnikatelské činnosti. Náš dlouhodobý úspěch a dobré vztahy se zákazníky stojí na těchto pilířích:

1.

Etika podnikání a péče o dobré jméno klienta

 • Cíleně nejsme vlastníky pohledávek, proto si náš zákazník uchovává plnou kontrolu nad průběhem vymáhání.
 • Naše postupy předkládáme zákazníkům ke schválení, respektujeme individuální potřeby a přání našich klientů.
 • Více než 70 % dlužníků spolupracuje po zaplacení dluhu s našimi klienty nadále, to je téměř 100 % z těch, se kterými je finančně bezpečné pokračovat v obchodní spolupráci.
 • Nebereme do správy pohledávky s nepřiměřeně vysokými sankcemi - úroky z prodlení, smluvními pokutami a náklady na vymáhání.
 • Dlužníkům nabízíme v jejich svízelné situaci pomoc. Snažíme se o nastavení takového režimu, aby dlužník byl schopen splácet.
 • Dodržování legislativy - dbáme na dodržování předpisů a legislativních nároků.
 • Jsme certifikování Českou národní bankou, čímž se jednoznačně řadíme mezi seriózní instituce.
 • Dodržujeme etický kodex Asociace inkasních agentur, kterou jsme spoluzakládali, abychom pomohli vytvořit standardy etického podnikání v oboru.
 • Bezúhonnost – za více než 20 let na trhu jsme neztratili morální kredit.
2.

Jednoduchá a efektivní spolupráce

 • Minimální zatížení klienta – léty vyladěná spolupráce s námi je administrativně nenáročná.
 • Individuální přístup – my navrhujeme, vy schvalujete, jak má být při inkasu pohledávky postupováno.
 • Možnost individualizovaných reportů pro podrobný přehled podle vašich individuálních nebo korporátních potřeb.
 • Online 24/7 dostupnost informací o stavu řízení máte díky online přístupu na zákaznický portál.
 • Know-how, díky kterému nemusíte proces vymáhání znát, zvládneme ho za vás.
 • Vaše produktivita zůstane zachována, budete osvobozeni od všech aktivit, se kterými nemáte zkušenosti. Vaši pracovníci se mohou opět koncentrovat výhradně na to, co umí a kvůli čemu jsou zaměstnáni.
 • Snadná komunikace - vždy komunikujete s jedním člověkem z naší společnosti.
 • Vzdálenost nehraje roli - pracujeme pro zákazníky z celé ČR i v zahraničí.
3.

Odbornost a profesionalita zaměstnanců, unikátní technologické vybavení

 • Špičkový tým, včetně pracovníků call centra, díky téměř nulové fluktuaci a pravidelnému vzdělávání (komunikace, aktuální legislativa, psychologie, etické přístupy, vyjednávání…)
 • Psychologické postupy při vymáhání. Známe charakteristiky svých zaměstnanců a víme, na který typ vymáhání nebo pohledávek se kdo hodí nejlépe.
 • Léty vycizelovaný, funkční systém práce, který vychází ze stovek tisíc zrealizovaných případů.
 • Největší soukromá databáze B2B dlužníků, včetně charakteristik jejich chování, kterou jsme budovali po více než 20 let.
 • Vlastní, na míru vyvinutý software na podporu efektivního vymáhání pohledávek nám zvyšuje produktivitu a zákazníkům zajišťuje just-in-time informovanost.

Máme za sebou stovky tisíc úspěšně vyřešených případů v rámci mimosoudního vymáhání.

Pracovali jsme pro stovky firem.

© 2022 B4B INKASSO. Všechna práva vyhrazena.
Webdesign a kód od jantomasek.cz

Telefonický hovor

Vymáhání provádí školení operátoři s dlouholetou praxí v inkasu pohledávek

Upomínky

Po celou dobu vymáhání je dlužník informován o svém závazku písemně

Osobní návštěvy

Máme vlastní tým inkasních inspektorů, rozmístěných po celé ČR

on-line náhled

Po celou dobu vymáhání máte informace o průběhu k dispozici

Platba

Závazek je možné uhradit najednou nebo ve splátkách