Dostali jste výzvu k úhradě závazku?

Jak postupovat

Obdrželi jste výzvu k úhradě dlužné částky od společnosti B4B INKASSO s.r.o. a nejste si jistí, co dělat dál? Vyberte si situaci, ve které se momentálně nacházíte, a postupujte dle doporučení.

Máte dotaz? Potřebujete radu?

z České republiky: info@b4b-inkasso.com nebo +420 599 504 100

ze Slovenska: info.sk@b4b-inkasso.com nebo +421 482 023 510

K zastižení jsme v pracovních dnech od 7:00 do 18:00.

Mimo pracovní dobu nám, prosím, zanechte vzkaz, určitě se Vám ozveme zpátky

Mám zájem řešit svůj dluh

Chcete-li s námi celou záležitost podrobněji projednat, domluvit se na možnostech řešení Vaší záležitosti, na splátkách dluhu nebo cokoliv jiného, zašlete nám zprávu. Spojíme se s Vámi a budeme Vám nápomocní.

Odesláním formuláře dáváte souhlas se zpracováním údajů v něm uvedených společnosti B4B INKASSO s.r.o. Tyto údaje podléhají ochraně před jejich úmyslným či neúmyslným zneužitím osobami nebo institucemi k tomu nepovolanými. Předávání údajů třetím osobám je vyloučeno! Pro více informací navštivte Ochrana osobních údajů.

Pole označená * je nutné vyplnit.

1.

Svého dluhu jsem si vědom a chci jej uhradit

Dluh uhraďte v souladu s pokyny, které jste od nás obdrželi. Potvrzení o úhradě pak, prosím, zašlete na e-mailovou adresu uvedenou v korespondenci, případně na výše uvedené kontakty. Tím je pro vás věc vyřízená. Děkujeme!

2.

Svého dluhu jsem si vědom, ale je pro mne obtížné jej splatit

Prosím, kontaktujte co nejrychleji naši společnost na některém z výše uvedených kontaktů nebo na emailové adrese uvedené v korespondenci. Nebojte se postavit k problému čelem! Umožní nám to hledat společně jak reálné, tak únosné řešení, které vám umožní dluh uhradit. Například můžeme sestavit splátkový kalendář. Děkujeme za váš aktivní přístup, i když se nacházíte v obtížné situaci, budeme Vám maximálně nápomocní.

3.

Svůj dluh jsem již uhradil, přesto mi přišla upomínka

Omlouváme se za nepohodlí, které vám upomínka způsobila. Někdy se stane, že nám věřitel poskytne informace, které nejsou aktuální. Stává se to například v situaci, kdy provedete úhradu těsně poté, co věřitel odeslal informace o neuhrazeném závazku. Prosím, zašlete nám potvrzení o úhradě na emailovou adresu uvedenou v korespondenci nebo na výše uvedené kontakty. Tím bude pro vás věc vyřízená. Děkujeme za pochopení.

4.

Svého dluhu si nejsem vědom, zpochybňuji jeho oprávněnost

Nepropadejte nervozitě, vše se vysvětlí! Obraťte se na nás. Vše s firmou, která dluh uplatňuje, vyjednáme. Jestliže se potvrdí, že došlo k pochybení a dluh je neoprávněný, budeme vás o této skutečnosti informovat a vymáhání zastavíme.

5.

Jsem si jistý, že žádný dluh vůči věřiteli nemám

Prosím, ozvěte se nám na výše uvedené kontakty, abychom našli způsob, jak toto nedorozumění objasnit. V těchto výjimečných případech bývá obvyklou příčinou skutečnost, že někdo zneužil vaše osobní údaje, že jste se stali oběti podvodu. Nepropadejte panice, spolu vše zvládneme vyřešit férovým způsobem.

Otázky od dlužníků

Nejčastější otázky

Pokud jste se nedozvěděli co vás zajímá, neváhejte nás kontaktovat.

Společnost, které dlužíte, vám dává poslední možnost zaplatit dluh před soudním vymáháním a následným předáním k exekuci. Mimosoudní vymáhání = poslední možnost úhrady dluhu bez dalšího navýšení v soudním a exekučním vymáhání nebo před prodejem dluhu.

V Inkasní agentuře B4B INKASSO s.r.o. se zabýváme vymáháním dluhů po splatnosti. Jsme členem Asociace inkasních agentur.

Dlužíte firmě, která je v korespondenci uvedena jako „věřitel“. Společnost B4B INKASSO je pouze správcem pohledávky, který má za úkol úhradu dluhu vymoci.

Věřitel je společnost, u které vám vznikl dluh.

Dluh vymáháme na základě plné moci ze strany věřitele – společnosti, u které vám vznikl.

Při vymáhání splatných dluhů (pohledávek) není potřeba souhlasu fyzické osoby se zpracováním osobních údajů.

Ano, je to velice pravděpodobné. Zápis do registru dlužníků provádí věřitel (ten komu dlužíte). V případě neprovedení neprodlené úhrady dluhu je informace v registru dlužníků uvedena.

Inkasní inspektor je profesionál, který je zplnomocněn vás osobně kontaktovat v místě trvalého nebo přechodného bydliště, sídle nebo provozovně firmy, popř. v zaměstnání, za účelem vymožení dlužné částky. Okamžitou úhradou dluhu můžete osobní návštěvě předejít.
© 2022 B4B INKASSO. Všechna práva vyhrazena.
Webdesign a kód od jantomasek.cz

Telefonický hovor

Vymáhání provádí školení operátoři s dlouholetou praxí v inkasu pohledávek

Upomínky

Po celou dobu vymáhání je dlužník informován o svém závazku písemně

Osobní návštěvy

Máme vlastní tým inkasních inspektorů, rozmístěných po celé ČR

on-line náhled

Po celou dobu vymáhání máte informace o průběhu k dispozici

Platba

Závazek je možné uhradit najednou nebo ve splátkách