Případová studie

Zvýšení efektivity vymáhání pohledávek

Společnost s celorepublikovou sítí poboček, která se zaměřuje na prodej materiálů a vybavení pro řemeslníky a stavební firmy.

Případová studie

Zvýšení efektivity vymáhání pohledávek

Společnost s celorepublikovou sítí poboček, která se zaměřuje na prodej materiálů a vybavení pro řemeslníky a stavební firmy.

1. Představení společnosti

Zákazníkem je společnost s celorepublikovou sítí poboček která se zaměřuje na prodej materiálů a vybavení pro řemeslníky a stavební firmy. Vystavuje velké množství faktur svým B2B zákazníkům. Pravidelně jí vznikají pohledávky po lhůtě splatnosti. Společnost využívá vlastní systém pro správu pohledávek. Díky tomu dokáže zajistit dodatečnou úhradu významného množství neuhrazených faktur po lhůtě splatnosti. Součásti systému je spolupráce s pojišťovnou v oblasti pojištění pohledávek.

2. Potenciál pro zlepšení

Inkasní specialista společnosti měl zájem ještě více zvýšit účinnost vymáhacího procesu. Proto navázal spolupráci s B4B Inkasso. Během konzultace přímo nad daty v sídle společnosti se nám společným úsilím podařilo identifikovat nevyužité příležitostí pro účinnější vymáhání. Jako nejvýznamnější se jevily pohledávky do 15 000 Kč, na které se nevztahuje pojištění pohledávek. Pro zákazníka je u takto nízkých dluhů obtížné, až nemožné vymáhat jejich úhradu ekonomicky smysluplným způsobem.

3. Pilotní spolupráce

Se společností jsme se dohodli na ověřovací spolupráci. Jednalo se o mimosoudní vymáhání právě těch pohledávek, které nepřesáhnou hodnotu 15 000 Kč. Spolupráce byla jednoduchá, administrativně nenáročná. Inkasní specialista společnosti nám posílal pouze parametry pohledávek v excelové tabulce. Od nás měl k dispozici průběžné online reporty o stavu jednotlivých případů. Neplatil nám nic, jako odměnu jsme si dohodli pouze provize 11 % z vymožené částky. Během 6 měsíců pilotní spolupráce jsme mimosoudně vymohli 65 % pohledávek z těch, které zákazník doposud považoval za nevymožitelné.

4. Trvalá spolupráce

Vyladili jsme systém spolupráce a komunikace na míru specifickým potřebám klienta. Spolupráce se stala trvalá a navíc jsme ji rozšířili o:

  • Včasné mimosoudní vymáhání všech pohledávek mezi 45. a 90. dnem po lhůtě splatnosti. Až po 90 dnech prodlení vzniká společnosti nárok na uplatnění plnění z pojistky.
  • Mimosoudní vymáhání pohledávek ve firmách se špatnou platební reputací. Na spolupráci s těmito firmami se nevztahuje pojištění pohledávek, nicméně, pro společnost klienta jsou tyto firmy jako zákazníci jen obtížně postradatelní.
  • Převzetí a vymáhání pohledávek, které se z pojišťovny vrátily jako nevymožené. B4B Inkasso provádí poslední pokus o předsoudní úhradu. Pokud nejsme úspěšní, pohledávky řešíme v rámci vymáhání soudního.

5. Výsledky v 1 roce spolupráce

Klient získal 700 000 Kč navíc, oproti počátečnímu stavu. Výsledek byl dán zvýšením procenta dlužníků, kteří svůj dluh po lhůtě splatnosti zaplatili, a úsporou nákladů na pojištění pohledávek. To vše při minimálním administrativním a časovém zatížení klienta. Průběžné výsledky měl k dispozici v režimu 24/7.

Spolupráce pokračuje…

Máme za sebou stovky tisíc úspěšně vyřešených případů v rámci mimosoudního vymáhání.

Pracovali jsme pro stovky firem.

© 2022 B4B INKASSO. Všechna práva vyhrazena.
Webdesign a kód od jantomasek.cz

Telefonický hovor

Vymáhání provádí školení operátoři s dlouholetou praxí v inkasu pohledávek

Upomínky

Po celou dobu vymáhání je dlužník informován o svém závazku písemně

Osobní návštěvy

Máme vlastní tým inkasních inspektorů, rozmístěných po celé ČR

on-line náhled

Po celou dobu vymáhání máte informace o průběhu k dispozici

Platba

Závazek je možné uhradit najednou nebo ve splátkách